Blåmusslans smakrika värld


P1040940 - KopiaBlåmusslor från Bohuslän

Blåskals blåmusselbuljong kokas på blåmusslor som odlats i Bohuslän. Blåmusslor har många positiva egenskaper. Förutom att de är goda att äta och rika på den femte smaken umami gör de även nytta i havet. Under sin livstid i havet bidrar de till att hålla vattnet klart då de lever på att filtrera ut alger, som annars riskerar bidra till grumligt vatten och i värsta fall bottendöd på grund av syrebrist.

Blåskal köper musslor från KRAV-certifierade odlingar som odlas och skördas av musselodlaren Scanfjord. Bohuslänska blåmusslor skördas varje dag hela året. Blåmusslan är full av nordisk umami. Våra produkter är färska och ska förvaras i kylen. Hållbarheten får vi genom att värma upp buljong och fond hastigt innan vi tappar upp på förpackning. På så vis undviker vi att tillsätta konserveringsmedel.

Fråga efter svenska blåmusslor i fiskdisken, är inte väderförhållandena exceptionella finns de alltid tillgängliga för grossisterna, även om du får höra att så inte är fallet!