Vår medarbetare blåmusslan

Blåmusslan är inte bara en god och smakrik råvara att förgylla middagen med eller koka buljong på. Det fantastiska med blåmusslan är att ju mer blåmusslor vi äter desto friskare blir havet.

Ibland vår man höra att blåmusslan är ett reningsverk och detta är i och för sig en mycket bra beskrivning om det inte automatiskt för tankarna till sopor och orenheter vilket är gravt missvisande. På en timme kan en storvuxen blåmussla filtrera upp till 10 liter vatten för att komma åt de näringsrika alger och plankton som flyter runt i havsvattnet. Dessa ger musslan proteiner, omega-3 och andra nyttigheter att växa sig stor på. Så vistkan man säga att musslan renar havet, men det är inte vad som helst som den är ute efter, bara näringsrika alger och plankton.

Det är denna födojakt som är storheten med musslan. För i havet flyter det numera för mycket alger och plankton eftersom de matas och blir många av de närsalter som både naturen och vi människor släpper ut i havet. Blir det för mycket alger och plankton i havet så blir vattnet grumligt vilket leder till att solljuset inte når tillräckligt långt ner i vattnet. Detta problem i kombination med att ett överskottet av alger och plankton inte hinner ätas upp av havets filtrerande invånare utan faller ner till bottnen när de dör leder i förlängningen till att syrebrist uppstår på havsbottnen. Och syrebrist är inte kul tycker havets invånare, ta Östersjön som ett avskräckande exempel.

Så, genom att äta blåmusslor som har odlats i svenska vatten plockar vi med blåmusslans hjälp upp det överskott att alger och plankton ur havet och blir samtidigt mätta glada och friska. Och det fina är att ju mer musslor vi äter desto bättre blir det. Det gäller inte för många andra råvaror vi tar upp ur havet. Blåmusslan står i en liga försig och är en grym samarbetspartner till Blåskal!