Om Blåskal

Blåskal är ett familjeföretag med rötterna i Bohuslän. Farfar Axel drev konserv-burkstillverkning i Lysekil och morfar Torsten byggde hus i samma stad. Pappa Björn flyttade till Lund för att studera och driver Blåskal tillsammans med Magdalena och Fredrik. Familjen har numera basen i Lund, men rötterna är kvar på Västkusten.

Det är i Mollösund på Orust vi producerar våra produkter, för här odlas det fina blåmusslor av hög kvalitet. Detta är en förutsättning för att Blåskals produkter ska få den fina smaken som vi eftersträvar.

Odling av blåmusslor en ny tradition

I Bohuslän finns kunskapen om havet och en tradition av att hämta maten därifrån. Blåmusselodling är däremot en relativt ny företeelse men med en stor potential att bli en stor och ekologiskt hållbar näring framöver.

Pionjären inom svensk Musselodling är Joel Haamer, marinbiologen från Göteborg som på 70-talet började undersöka och experimentera med musselodling. Haamer startade under slutet av 70-talet företaget Musselina som odlade och förädlade blåmusslor. En produkt de tillverkade var panerade musslor som kunde friteras och ätas med dippsås.

Musselodling idag övervakas varje vecka för att kontrollera att de alger som kan generera för människan skadlig toxiner inte förekommer i vattnen som musslor ska skördas från. Kontroll sker också för att hålla koll på förekomsten av e-colibakterier. Programmet för denna övervakning sköts av livsmedelsverket i samarbete med odlaren. När Musselinas verksamhet startades fanns det inte tillräckligt med kunskap om hur man hanterade och övervakade dessa alger. När de giftgenererande algerna vid ett tillfälle i början av 80-talet plötsligt ökade i antal stängdes odlingarna för skörd under en längre tid, vilket fick ödesdigra konsekvenser för Musselina som försattes i konkurs.  Idag finns betydligt bättre kunskap om hur ett utbrott ska hanteras och odlaren har odlingar på flera olika platser för att undvika att alla möjligheter att skörda låses på en gång.

Musselinas fall fick ödesdigra konsekvenser för den svenska utvecklingen av blåmusselodling och framför allt förädlingen av köttet. I andra länder som Irland, Danmark och Nya Zeeland startade experimenterandet med odlingar samtidigt som i Sverige och dessa länder är idag stora exportörer av blåmusslor respektive grönläppade musslor från Nya Zeeland.  Den svenska odlaren Scanfjord överlevde utbrottet av giftiga alger och är idag Sveriges största musselodlare. Det är från Scanfjord som Blåskal köper sina musslor. En nytillkommen odlare av svenska blåmusslor är Orust Shellfish. Det finns även fler odlare av blåmusslor längs med bohuskusten, men deras odlingar används främst inom besöksnäringen för skaldjurssafari.

En utökad odling av svenska blåmusslor ger klarare och därmed friskare svenska kustvatten och arbetstillfällen i en hårt ansträngd fiskerinäring. Det innebär också en ökad tillgång till hållbara proteiner från havet för oss konsumenter, ett alternativ till hårt ansträngda populära bestånd av fisk och skaldjur.

Blåmusslor är framtidens mat

Vi som driver Blåskal tycker att blåmusslan är en så god och näringsrik råvara att den borde ätas i så många fler former och sammanhang än vad som görs idag. Med en kombination av kunskap inom området livsmedelsteknik från Lunds tekniska högskola,  kunskap om blåmusslornas liv och näringsmässiga innehåll och ett stort matintresse utvecklar vi därför nya  möjligheter och maträtter. Vår vision är att vi framöver ska äta betydligt mer blåmusslor i Sverige. Förutom att äta blåmusslorna kokta färska i sina skal ska man även kunna äta skalade svenska blåmusslor och olika maträtter av blåmusslor. Vad sägs om lyxiga blåmusselqueneller eller en smakrik blåmusselpaté, för att bara nämna några!

kort om blåskal och umami

Blåskal om blåmusslor och umami